PARTNERSHIPS

Alleen ga je sneller. Samen kom je verder.

De deelnemers van het opleidingstraject binnen Stichting Behouden Vaart worden onder andere door Avres en de gemeente Altena geplaatst. Zij voeren de Participatiewet uit voor onder andere de gemeenten Gorinchem en Altena. De Participatiewet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Zij ondersteunt hierbij zowel werkzoekenden als werkgevers en helpt mensen om zich te ontwikkelen zodat zij (weer) onderdeel kunnen uitmaken van de maatschappij. Hierbij kiest zij voor maatwerk. Deze ontwikkeling is gericht op het vergroten van zelfredzaamheid, het wegnemen van belemmeringen en op het bereikbaar maken van betaald werk. Dit sluit precies aan bij de kerngedachten van Stichting Behouden Vaart.

Daarnaast werkt de stichting samen met verschillende bedrijven uit de maritieme sector. Regelmatig wordt er een werkplek binnen een van deze bedrijven gevonden voor een van onze deelnemers. Ook heeft de stichting in haar bestaansgeschiedenis meerdere keren (financiële) ondersteuning gekregen. Bijvoorbeeld van de Rotary Altena en het Baggerfestival. Afgelopen jaar ontving de stichting een subsidie van de Rabobank. De stichting is altijd op zoek naar samenwerkingen en mogelijkheden om nog betere ondersteuning te bieden aan de doelgroep.

Onze partners